เครื่องเป่าขวดพลาสติกรุ่น BKK 1100 
    DT PE


     เป็นเครื่องเป่าขวดพลาสติก ที่ออกแบบสำหรับ
  งานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ระบบคอนโทรล
  เป็น PLC เขียนโปรแกรมการทำงาน  โดยทัช
  สกรีนหน้าจอ 5 x 7 นิ้ว ( DISPLAY COLOR : 16 
  COLORS)  สำหรับเก็บข้อมูลและสั่งงานได้แม่น
 ยำ  สามารถเป่าได้ทั้ง HDPE PVC EVA ไนล่อน   
 
      เครื่องเป่าขวดพลาสติกรุ่น  BKK  20   
     LITERS  ST PE
      
  
    เป็นเครื่องเป่าที่มีประสิทธิภาพในการ
 คอนโทรลพาริสันพลาสติกที่ไหลออกมาได้ถึง
 32 จุดของการเลือกที่จะสั่งความหนาและบางของ
 พาริสันด้วย โปรแกรมและจอทัสสกรีน        
    
                                       
         ชุดคอนโทรล  ระบบ ทัชสกรีน

     เป็นชุดคอนโทรล แบบดิจิตอล ที่สมบูรณ์ ของ
 เครื่องเป่าขวดของประเทศไทย  ค่าความสามารถ
 เก็บข้อมูลของงานที่ตั้งใว้ทุกโปรแกรมของการทำ
 งาน 

                    

     
     โรงงานบางกอกโบลวิ่งแมชชีน ผู้ผลิตเครื่องเป่าขวดพลาสติก  เริ่มก่อตั้งขึ้น
เมื่อ 20 กันยายน 2539  โดยมีโรงงานผลิต เครื่องเป่าขวด  ตั้งอยู่ที่ 1/2 หมู่ 3 
ซอยเทศบาล 15/5 วัดคลองอ้อมใหญ่  ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73160  โทรศัพท์  02-8126820-21  โทรสาร. 02-8126821
      
Email   :  
bkk1blowing@gmail.com  เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมประเภทเครื่องเป่าขวด พลาสติก  ในประเทศไทย และทั่วทุก  ประเทศของในโซนอาเซี่ยน  ในปี  พ.ศ. 2546-2548  ทางโรงงานผลิตเครื่องเป่าขวดพลาสติกได้ขยายตลาด  ไปทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง  มาเลเซีย ,สิงคโปร์ ,ลาว , และกัมพูชา   
Current Pageid = 1